طلب آمرزش برای گناه بدون عذر

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... امشب برای بار دوم مزاحمتون شدم... اول از هرچیز بگم خیلی دوستون دارم و بابت همه چیزم از شما ممنونم...و بعد بگم جانا هیچ عذر و بهانه ی مقبولی برای گناهی که ندارم... البته که مغزم هزاران عذر میتراشه مثل اینکه گول خوردم... ارادم کم بود... خیلی وقت بود نکرده بودم و در راه ترکم و پیش میاد و این چیزا...ولی جانا در درگاه شما و با این عشقی که من دارم نسبت به شما، میدونم که هیچکدومشون معقول نیست...نباید خود یی می ... حتی نباید به اون چیزا فکر می ...خداجانم من رو ببخشید... من اشتباه ... من بنده سر تا پا تقصیرم و شما سراسر مهربانی و بخشش... عفو کنید من بنده حقیر و عاشقتون رو...خدا جانم خیلی دوستتون دارم... مطمئنم شما اینقدر مهربلنید که همین الان هم گناهم رو بخشیدید... خدا جانم پس ممنونم ازتون... خداجانم شکرتون... شکرا للله!!!خداجان ممنونم ازتون... حتی اگر نبخشیدید که به احتمال 200 در صد بخشیدید، من از الان میگم خداجانم شکرتون بابت لحظه ای که میبخشید... خداجانم ممنونتونم بابت اون لحظه که قراره من رو بابت گناهم و تمام گناهانم ببخشید...خداجانم خیلی دوستتون دارم...میدونم شما بخشیدید... ولی من برای اینکه خودم خج میکشم، بازم میگم خداجانم ببخشید...من رو عفو کنید... من لحظه ای بدون حس حضور شما در قلبم زنده نیستم... شما همه چیز منید...یاری ام کنید تا همون بنده ای بشم که شما میخواید...و میدونم که یاری ام میکنید...پس پیشاپیش جانان من... بابت اون لحظه هم ممنونم...خیلی دوستتون دارم خداجانم... خیلی زیاد...مرسی که خدای مهربان منید... و مرسی که اینقدر خوب و بخشنده اید...خیلی دوستتان دارم...آمین...کیوان

خداجان فقط خودتونو میخوام

درخواست حذف این مطلب
سلام جانا امشب فهمیدم یا یه لحظه به ذهنم زد که حسین ع و همه ان و معصومین هیچ گناهی ن و وقتی شما گفتید شهید بشید و جونتون و خانوادتون رو برام بدین... یه لحظه نگفتن خدایا مگه چیکار کردیم...خداحان اونوقت من پر از گناه همش از شما این رو میخوام اون رو میخوام... خداجان اقلا فقط برای امشب هم که شده فقط خودتون رو میخوام...خداجانم گناهانم رو ببخشید... اشتباه ... به ع ای خانم نیکویی نگاه ... مو دیر خوندم... حواسم نبود غیبت ... خداجانم ببخشیدم... خداجانم غلط ... امشب منو ببخشید...منو ببخشید خداجانم بغلم کنید... دلم گرفته.. سرم یه جپرایی بحوره... نمیفهمم چی میشه... خدلجا دلم شما رو میخواد... کمکم کنید بشم همونی که شما میخواین...خداجانم شما را به حسین و سجاد ع قسم میدم گناهانم رو ببخشید...ایمانم رو محکم کنید... خداجانم خیلی دوستون دارم...این عشقتون رو توی قلبم بیشتر کنید...ممنونم... خیلی دوستتون دارم...آمین...کیوان

سلام بر آرام و قرار جانم

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... سلام بر شما که آرام و قرار جان منید...امشب فقط اومدم خیلی کوتاه بگم خداجانم شکرتون...خدایا خیلی خیلی ممنونم ازتون...عاشقتونم...ممنون بابت همه چیز... ممنون بابت امیدها و عشقی دارید به زندگی من تزریق میکنید...خیلی دوستون دارم...ممنونم...آمین...کیوان

هرشب شکری دیگر واجب

درخواست حذف این مطلب
سلام جانا... سلام خداوندا... هرشب که میرسد این بار شکرهای ناکرده بر روی دلم سنگینی میکند... شکر برای هرچه که داده اید... هرچه که از برای مصلحت گرفته اید... و حتی شکر برای آینده ام چون با دستان پر مهر شما نوشته میشود...شکر برای آنکه دوستتان دارم...و خداوندا وضعیت آنگونه ایست که باید خواهش ها را به شکرها چسباند تا تمنایی داشته باشم و پیشاپیش شکرش گویم...خداجامم ممنون که قرار است برایم شغلی پیداشود و ممنون که قرار است به وسیله ی آن حق الناس ها را ادا کنم... و ممنونم خداوندا که مادرم ا شفا میدهید...ممنونم بابت همه ی اتفاقت آینده... ممنونم که همه اشان خوب هستند...دوستتان دارم...آمین...کیوان

ممنون ممنون و فقط ممنونم

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم...خدای خوب و مهربانم... خ که با وجود اینهمه گنه کار و خطاکار بودنم... کار و گیر مالی شدیدم رو درست د... منو به آرزوی چندین سالم یعنی رفتن به جمکران رسوندند... و گناهان من رو عفو د... و من رو در آغوش کشیدند...خداجانم ممنونم بابت همه چیز... همه قشنگی هایی که عطا کردید و همه قشنگی هایی که عطا میکنید...بابت همه چیز ممنونم...خداجانم حتی بابت بیکار بودنم ممنونم...چون مطمینم قراره یه کار خوب شما بهم بدبد همونجوری که خودتون صلاح میدونید و من باز تشکر کنم و به شما نزدیک تر شم...پس بابت تمام محدودیت هایم مننونم خداجان...چون یه روزی شما حلشون میکنید و من با تشکر از شما، بهتون نزدیک تر میشم....ممنونم خداجانم....خیلی دوستتون دارم...ممنونم بابت جمکران...آمین...کیوان

ممنونم خداجانم...

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم...سلام خداوندی که جز شما یار و یاوری نیست...خداجانم مطمینم این چیزی که حس معجزه بود از طرف شما...خداجانم این معجزه بود که دوباره برق داریم...ایم معجزه است که من دلم پر اشک شده...همین که محرم اومده...انگار میخوان دلخون بودنای تمام سالم رو بشینم خداجانم تو این ماه واستون گریه کنم...خداجانم بابت تمام معجزه هاتون ممنونم ...خیلی خیلی ممنونم....خداجان امشب مادرم گریه میکرد...انگاری تمام دلم رو شخم میزدن...خداجان من راضیی ام به رضای شما و دلم فقط رضایت شما رو میخواد...ولی خداجانم... به دل مادرم رحم کنید...نذارید غصه بخوره جانان من...خداجانم کمک کنید...شما تنها امید من و مادرم هستید...کمکمون کنید....خداجانم راستی ممنونم بابت کنکور کارشناسی...خیلی خیلی ممنونم...میدونم که همش کار خودتون بود...وگرنه من نخونده کجا و کارشناسی کنکورش رو قبول شدن کحا....خداجان کمکم کنید تا این مشکل حکم جلب حل بشه...من بتونم برم سر کلاسام و کارشناسی بخونم علوم دینیم رو بخونم و همونی بشم که خداجانم شما دوست دارید...خداجانم خیلی خیلی دوستتون دارم...خیلی خیلی خیلی...ای کاش خداجانم میشد بیام بغلتون و با گریه این جمله رو بگم که خداجانم... خیلی خیلی دوستتون دارم... هیچوقت دلم رو خالی نکنید و تنهام نذارید...خداجان ممنونتونم بابت همه چیز....آمین...کیوان

تشکر از آنچه خواهد بود

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم...سلام خ که بهانه تحمل تمام سختی های این روزهایید...سلام مهربان ترین...خدا جان امشب نیومدم چیزی بخوام یا حرفی بزنم...امشب فقط اومدم تشکر کنم...اول بابت تمام چیزهایی که بهم عطا کردید، تمام نعمت ها، چه اون هایب که قدرشون رو میدونم و چه اون هایی که یادم میره قدرشون رو.بدونم و چه اون هایی که اصلا نمیدونم که دارم....ممنونم بابت تک به تکشون...دوم اینکه خداجان ممنونم بابت اینکه در آینده واسم همه چیز رو درست میکنی...ممنونم خداجان که قراره کمک کنید قرض و مشکلاتمون همه تموم بشن...شاید ندونم کی و چجوری و با دستای چه ی کمک میکنید ولی ایمان دارم که بالا ه کمکم میکنید...پس از الان میگم خداجان خیلی ممنونم...خیلی دوستتون دارم...آمین...کیوان

با شما و تنهایی و غصه، هرگز!!!

درخواست حذف این مطلب
سلام جانا...ببخشید که این روزها کم مینویسم...خداجانم مشکلاتم خیلی فشار روم میاوردن...میترسیدم بنویسم یه وقت حرف زیادی بزنم...و اینکه واقعیت این هم هست که تنبلی و غفلت ...وگرنه اتفاقا تو مشکلات باید مینوشتم تا درخواست کمک کنم...جانا اول ممنونم که امشب نگذاشتید گرسنه بخو م...خیلی دوستتون دارم...دوم خداجانم مادرم سرگیجه گرفته... لطفا شفاش بدید... تمام زندگیم این مادره...سوم اینکه جانا عشق و ایمان منو بیشتر کنید... لطفا!!!چهارم اینکه خداجانم لطفا یه کار برام بفرستید... بیکارم و اوضاع خیلی سخت شده برام...لطفا کمکم کنید...پنجم اینکه خداجان کمک کنید از هر راهی شده پول شهناز رو بدیم... تا خدا جان من بتونم م رو ادامه بدم...ششم اینکه خداجانم اگه میشه کمک کنید بتونم یه تبلت هم ب م تا راحت تر بتونم درس بخونم و های آموزشی رو روش نگاه کنم...هفتم اینکه خداجان خیلی دوستون دارم...هشتم اینکه خداجان مشکلات همه رو حل کنید و دل همه رو شاد کنید...نهم اینکه خداجان در ظهور زمان تعجیل بفرمایید چون اوضاع خیلی دیگه سخت شده...دهم بازم اینکه خداجان خیلی دوستون دارم...یازدهم اینکه خداجان سرماخوردم... شفام بدید اگه میشه...دوازدهم اینکه خداجانم من جز شما یو ندارم مبادا رهایم کنید و کمکم نکنید...خیلی دوستتان دارم...آمین...کبوان

تشکرهای ناکافی

درخواست حذف این مطلب
سلام خدا جانم...سلام مایه تسلی و امید من در تک تک لحظات سخت زندگی ام...خیلی دوستتون دارم...شبتون بخیر...خداجانم ممنونم بابت پولی که مون داد...خیلی خیلی ممنونم...خداجانم برای کار و بقیه پول ها کمکم کنید تا بتونم از شر حق الناس هایی که گردنم افتاده خلاص شم جانا...جانا همه ی امید من به شماست...ومنتظرم تا شما دستم را بگیرید...خداجانم کمکم کنید...الهی بامید شما...خیلی دوستتون دارم...آمین...کیوان

خداجانم بابت همه چیز، ممنونم...

درخواست حذف این مطلب
سلام جانا... خداجانم خیلی دوست دارم... خداجانم ممنونم که همدمم بودید و کمک کردید...خدا جانم ممنونم بابت 600 تومن...خداجانم کمکم کنید مشکلاتم همه حل بشن...خداجانم به مرتضوی خیر دنیا و آ ت عطا کنید...خداجانم کمکش کنید...و کمکم کنید هرچه زودتر پولش رو برگردونم...خداجانم خیلی دوستتون دارم... خیلی...فقط میگم ممنونم ممنونم ممنونم تا ابد ممنونم...خداجانم کمک کنید لپ تاپم رو به قیمت خوبی بتونم بفرشم...جانا خیلی دوستتون دارم...آمین...کیوان

خداجانم دلم تنگه

درخواست حذف این مطلب
خداجانم... شما آشکارترین پنهان جهانید... و انی که شما را نمیبینند خودشون رو به کوری میزنن...جانا توی دلم رخت میشورن...وجودم پره از دلشوره...جانا یاری ام کنید...جانا کمکم کنید...ممنونم بابت همه چیز...خیلی دوستتون دارم...آمین...کیوان

کجا باید برم که دردم کم شه؟

درخواست حذف این مطلب
سلام جانا فقط یک کلمه امشب بگم بهتون... بگم همین یه کلمه رو امشب که دلم خووونه... جانا... جانا... امیدم.... کمکم کنید...دارم داغوون میشم... کممممممممممممک...خیلی دوستتون دارم به دادم برسید....آمین...کیوان

از تاثیر مهر شماست...

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم...خداجانن این از تاثیر مهر شماست که من امشب فقط 400 تا 14000 صلواتم رو فرستادم ولی یه جورایی حس که مهر شما تو زندگیم جاری شده...خداجانم ممنونم...خیلی دوستون دارم...یاری ام کنید...آمین...کیوان

خون دل و اضطراب به دل دارم جانا

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم...خ که تمام زندگی ام در گرو خواست و اراده شماست...خدا جانم اینبار مرتضوی رو میخواید به عنوان دست خودتون در نظر بگیرید... خداجانم اینبار کمک کنید بشه...خیلی گیرم جانا...خیلی دوستتون دارم...ببخشید اگه هنوز صلوات ها رو شروع ن ...حتما سعی میکنم از فردا شروع کنم...آمین...کیوان

شرمنده ام که گنه کارم

درخواست حذف این مطلب
سلام جانا... خدای من... خ که با اینکه اینهمه گنه کارم و باز هم گناه می کنم باز هم از من ناامید نمیشود... خداجان از این بابت امشب بیشتر از همیشه دوستتان دارم....و البته امشب بیشتر از همیشه شرمنده شما هستم... جانا امشب فقط آمده ام که بگویم شرمنده ام... مرا ببخشید... اشتباه ... و بابت اشتباهم دست به توجیه زدم... خواستم گناهم را سبک بشمارم... که همه این ها اشتباهی دیگر است.... جانا مرا عفو کنید....جانا من گنه کارم... من متظاهرم.... من ریا کارم... من دروغ گو ام... من عصبی هستم... من تنبل هستم... من چاق ام... و هزاران چیز دیگر که جانا شما خودتان میدانید...ولی جانا من امروز فهمیدم که شما این جنبه های منفی را مثل جنبه های مثبت مثل هوش و حافظه و علم خدادادی ام شما به دلیلی و برای پیشرفت من قرار دادید...خداجان از امروز با این علم که من ی هستم به زندگی میپردازم و باور دارم این جنبه منفی که من قصد بر انکارش داشته ام بسی در آینده برای من مفید خواهد بود ولی الان من باید جلوی آن را بگیرم...و من امشب میدانم که من شخص کاملا بی اراده ای هستم... تمام زندگی ام سعی تا این را پنهان کنم ولی به نتیجه ای نرسیدم... چون انکار کار به جایی نمیبرد... من بی اراده ام ولی در عوضش باهوش هستم... قطعا از امروز سعی میکنم تا با استفاده از هوشم خلع کم اراده بودنم را پر کنم... و بتوانم کار خا را درست انجام دهم...مثلا یکی از کارها این است که یکی از صفت های من ریا کاری است پس اگر من باعث شوم ی به خاطر پاک بودنم مرا تحسین کند، این صفت در من فعال می شود و من دیگر سمت گناه نمی روم...جانا اعترافی پیش شما دارم.... خداجانم من که نه یعنی که نه ولی همین وجودش با دست را انجام داده ام... من لواط انجام داده ام.... من خود یی و استمناء را انجام داده ام.... من از رحمت شما خداجان پیش آمده که ناامید شدم... خداجان من م را سبک شمارده ام... من دروغ گفته ام... ریا کرده ام... احترام پدر و مخصوصا مادرم را نگه نداشته ام... من غیبت کرده ام... من رانی کرده ام... به زن مردم نگاه کرده ام... داستان های انگیز گفته ام... من حتی با خواندن داستان ها زمانی بود که به مادر خودم نظر داشته ام... جانا من به ام نظر داشته ام... جانا من گنه کار گنه کارم... و از این بابت فوق العاده شرمنذه ام...خداوندا فقط آمده ام پیش شما... هرجا غیر از اینجا و درگاه مهربانی شما بود جانا من را دیگر راه نمیادند... گناهان من از دریا ها بزرگتر است.... ولی خداوندا یک چیز از گناهان من بزرگ تر است آن هم بخشش و رحمت شماست.... جانا مرا ببخشید و عفو بفرمائید... همانا من امید به بخشش شما بسته ام... و از امروز میدانم که بلاهای دنیوی و اتفاقاتی که در دنیا دارد برایم می افتد تقاص گناهانم است و از این بابت نه تنها ناراحت نیستم بلکه خوش حالم که شما به من رحم کرده اید و تقاص گناهانم به جای روز قیامت، در این روز دارم پس میدهم... جانا ممنونم...هرچند در این باره و در جستجوی نعمات شما و داشتن زندگی ای بهتر نهایت تلاش خودم رو میکنم... ولی اگر نشود و حکم شما بر این باشد من با نهایت خوشحالی، سر تعظیم و تسلیم در برابر خواسته شما فرود می آورم....خیلی دوستتان دارم... مرا عفو کنید و مجازات نفرمائید... همانا که شما بخشنده ترین مهربان هائید... و من میدانم که چقدر مرا دوست دارید... جانا توبه میکنم و به سوی شما می آیم با دلی ش ته و به امید پذیرش از طرف شما....خدا جان مهربان و بخشنده ام... خیلی دوستتان دارم...آمین...کیوان

به معجزه ای سخت محتاجم...

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... سلام خدای نامحدود ها... سلام بر شما خدای همدم و هم دل بنده حقیر...خداجانم امشب دلم سخت معجزه ای میخواهد در حد بزرگیتان...کمکم کنید... یاری ام کنید جانا...خداوندا دلم فقط در گرو حرف شماست...ولی خداجانم خیلی سخت شده...خیلی خیلی سخت شده جانان من...کمکم کنید...به معجزه ای سخت محتاجم...الهی خیلی دوستتان دارم... میدانم که کمکم میکنید...آمین...کیوان

جانا فقط ممنونم...

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... سلام خ که همدم تمام سختی های ما هستی و مثل بعضی ها انسان را در لحظات سخت تنها نمیگذارید و در این لحظات سخت چه بسا شما باعث تسلی خاطر هستید و در این لحظات شما به انسان نزدیک تر میشوید و به او کمک میکنید...جانا خیلی دوستتان دارم...میدونم که خیلی سختی دارم و درخواست های زیادی از شما...ولی امشب و در نامه امروزم از شما هیچ نمیخواهم... و فقط میخواهم به شما بگویم بابت بودنتان و بابت توجه هایتان به من از صمیم قلب ازتان ممنونم... ممنونم جانا...خیلی دوستتان دارم...آمین...کیوان

پاشنه زندگی روی گلویم و نفسم به امید شما

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجان... اول هرچیز شرمنده ام بایت ب که برایتان ننوشتم...سلام خ که تک تک لحظات زندگی ام هدیه ای زیبا از طرف شماست... خ که آنقدر نعمت به من حقیر بخشیده که اگر تمام دریا ها جوهر و تمام درختان قلم و تمام فرشتگان نویسنده شوند و تا ابد هم شکر بنویسند بازهم کم است... خداجان ممنونم بابت همه چیز...خداجانم زندگی بسی سخت شده... صاحب خانه از یک طرف هر روز در خانه است و کرایه اش را میخواهد... شهناز امروز اس ام اس داد که رفته حکم جلب منو بگیره و مهناز و شیرین هم که من روم نمیشه تو چهره اشون نگاه کنم....خداجانم کمکمون کنید تا این حق الناس ها رو ادا کنیم...خداجانم کمک کنید این کار روابط عمومی 115 رو بهم بدن... که هم توی مسیری باشم که بتونم خدمت کنم... هم ادامه تحصیل بدم... و هم درآمد داشته باشم و بتونم حق الناس ها رو ادا کنم و به دیگران هم کمک کنم...جانا دستم به دامانت... دستم را بگیر...به پدر و مادرم و خودم و همه سلامتی و عاقبت بخیری و دل خوش و رضایت خودتون رو هدیه بدید...ممنونم خداجان بابت اینکه اقلا این پیام های منو میخونید...خیلی دوستتون دارم...آمین...کیوان

تقاضای معجزه

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... سلام مهربان ترین تمام زندگی ام...سلام بر خ که معجزه کند حتی برای بنده ای مثل من...سلام بر خ که اگر بخواهد هرچیزی کن فی میشود و انجام میشود و برای قدرتش هیچ محدودیتی نیست...سلام بر خ که جز او مرا به هیچ امیدی نیست...خداجانم... امیدی را در روبرویم قرار دادید که میتواند من و تمام زندگی ام را در بر گیرد...جانا اگر کمک کنید و بشود که من به عنوان روابط عمومی 115 به روی کار بروم... این کار شما میشود بزرگترین معجزه شما برای من حقیر...خداوندا محتاجم با تمام وجودم به این معجزه شما...خداوندا یاری ام بفرمایید و این معجزه و لطف را در حق من انجام دهید...خداوندا به شما و به تمام هستی ام سوگند یاد میکنم که هیچوقت این معجزه اتان را از یاد مبرم...خداوندا نذر 10 روز روزه را برای شکرانه این معجزه برای شما بر من است...خداوندا خواهش میکنم کمکم کنید...خداوندا ذوق مرا کور نکنید...این یکبار دیگر در زندگی ام باز کمک کنید که به چیزی که خیلی ذوقش را دارم و بابتش ماس شما رو میکنم برسم...جانا یاری ام کنید...خداجانم تمنا میکنم... خواهش میکنم که کمکم کنید...الهی بامید شما...دلم را نشکنید خدا جانم...همه امیدم به دستان شماست...و فقط منتظر جواب بله ام که شادی تمام وجودم را در برگیرد...خداجانم هیچ جواب دیگری را از شما که نامحدود جهانید و در یک لحظه میتوانید این کاررا برایم انجام دهید انتظار ندارم...از هم اکنون ممنونم جانا بابت این اتفاق قشنگ زندگی ام...دوستتان دارم...آمین...کیوان

چجوری تشکر رو نمیدونم ولی ممنونم خداجانم

درخواست حذف این مطلب
سلام خدای خوب و مهربانم... خ که میبخشد و فقط به یک خدایا متشکرم کوتاه و چند ثانیه ای کفایت میکند...خ که هرچه تشکر کنیم ازش باز هم کمه ولی اون به یه تشکر کوچولو نعمت هامون رو باز هم زیاد تر میکنه...خداجان امشب هیچی نمی خوام و هیچ گله ای ندارم... فقط اومدم بگم خداجان... خیلی دوستتان دارم... ممنونم بابت همه چیز... من فقط شما رو میخوام...خیلی دوست داشتن و داشتن خود شما لذت بخشه... خداجان من شما رو میخوام... من رو پیدا کنید...ممنونم بابت همه چیز...بازهم خیلی دوستتان دارم...آمین...کیوان

خدایم از جنس مهربانیست

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم...سلام مهربان ترین مهربانان...خداجانم امروز واقعا بهم نشون دادید که هیچوقت من رو تنها نگذاشتید...خداجانم ممنونم بابت هدیه ای که امروز به من بخشیدید...خداجانم زبانم قاصر است که چگونه شکر این هدیه زیبا را بگویم...جانا ممنونم...جانا ممنونم که در تک تک لحظات زندگی من... جاذی هستید و من را چو کودکی در هر لحظه در آغوش دارید...تمام این سختی ها هرچه که باشند، یقین دارم که هدیه ای از طرف شما برای پخته من خام است...جانا بابت سخت ترین لحظات زندگی ام هم از شما تشکر میکنم...خیلی دوستتان دارم...باشد که لایق نعمات شما باشم و شما لطف خود را با کمک در ادای حق الناس هایم بیش از پیش و بیش از آنچه بر آن لایق باشم بر من ارزانی کنید...امید دارم خداوندا که شما دستگیر من خواهید بود...ممنونم جانا...امیدم به نگاه شماست...خداجان به پدر و مادرم خیر و سلامتی ارزانی بدارید...عاقبت به خیرشان گردانید...و دلشان را شاد گردانید...الهی دل همه بندگانتان را شاد گردانید... جانا مراعاقبت به خیر نمایید و عشق و ایمانتان را در من فزون نمایید...الهی بامید شما...دوستتان دارم...آمین...کیوان

خدایم خدای مهربانی هاست

درخواست حذف این مطلب
سلام خدای مهربانی ها... این سلام از طرف بنده خطاکار همیشگی...خداجانم نمیدونم چه گناهی که اینجوری تقاص میبینم ولی جانا ببخشید که اعتراض ... من راضی ام به رضا شما...کمک کنید جانا... من رو ببخشید و دستم را بگیرید...الهی به امید شما...دوستتان دارم...آمین...کیوان

ببخشید ولی دارم میبرم

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم...خداجانم شما میدانید که من در شرایط خیلی سختی ام...ولی خداجان هرچه ماس میکنم و از شما میخوام که کمکم کنید انگار که حتی اصلا صدام رو قطع کردید که به شما نرسه...جانا طاقتم سر آمده...شما را به هرکه دوستش دارید...به خودتان... قسمتان میدهم...کمکم کنید جانا...نگذارید بشکنم... خداجان... نذار بشکنم...کیوان...

خ که دل را به نگاهی بلرزاند و جهان را به اشارتی اگر خواهد

درخواست حذف این مطلب
سلام بر آرام جانم...سلام بر ی که با اجازه ایشان نفسم فرو میرود و با فرمان ایشان خارج میشود...سلام بر جانانی که سختی ها را میفرستد تا مارا مورد آزمایش قرار دهد و ثابت کند که آیا مستحق رحمتش هستیم یا خیر...سلام بر مهربان ترین مهربانان...خداجانم، سلام...خداجانم میدانم که از دلم خبر دارید... این دختری که ب جلوی راهم قرار دادید نمیدانم چه شد ولی انگار دلم هنوز توی نگاهش گیر کرده...خداوندا شما میدانید اوضاع زندگی من بسیار اب و داغون است...کمکم بفرمایید و اوضاعم را درست کنید تا اگر قسمت کردید و حکمت شما بود تا بار دیگر آن دختر را ببینم، بتوانم دست به اقدامی از آیین شما بزنم...جانا اگر هم هنوز حکمت بر اینچنین ماندن اوضاع این بنده حقیر میباشد، من سر تسلیم به درگاه رضایت باری تعالی فرود آورده ام...گردنم خداوندا در برابر شما از مو باریک تر است...من هر چه دارم عجز و خواهش تمنا از درگاه شماست...من جز شما هیچ ندارم...و من بنده حقیر، راضی ام به رضای شما... و اگر رضای شما بر اینچنین ماندن اوضاع من حقیر است، پس خواهش دوم بر آن است تا دل مرا از آن نگاه باز پس گیرید و یاری ام نمایید تا عفت و ره پاکی را آنگونه که رضایت شما در آن است، از سر گیرم...خداوندا مادرم و پدرم را شفا دهید و دلشان را شاد گردانید و لبشان را خندان... اوصاع اقتصا ان را روبراه نمایید و حق الناس هایشان را ادا...خداوندا به تمامی بندگانتان رحم بفرمایید و هر آنچه تقاضا از درگاه باری تعالی دارند، مستجاب نمایید...خداوندا خواهشمندم تا کمک نمایید این آزمایش و یا عقوبت کارهای اشتباه گذشته که به صورت حق الناسی که بر گردنم افتاده تجلی یافته، تمام شود و نفس راحتی از برای خلاصی از حق مردم بکشم...و شما را از برایش 10 ظهر و شام شکر گویم...نذری چنین قطعا در خور شما نیست جانان من ولی چه کنم که دستانم بسی بسته و نفسم بسی سرکش میباشد...و ترس آن دارم که اگر بیش از آن گویم در ادای آن درمانده شوم...خداوند من... از شما ممنونم که مرا به گونه ای قرار دادید که شما را بشناسم... و در آیینی گذاشتید که شما آن را کامل ترین دین خود مینامید...الهی یاری ام نمایید تا بر این آیین، رضایت شما را به دست آورم...خداوندا رضایت خویش از مارا، روزی هر روزه ی ما مقدر بفرما...الهی آمین...خداوندا خیلی دوستتان دارم...کیوان

همانا با یاد خدا قلب ها به تپش می افتد

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... سلام بر جان و جانانم...خداجانم کم کاری این چند روز مرا عفو بفرمایید...جانا امروز آمده ام بگویم که چقدر دوستتان دارم...و سریع فقط طلب کنم چیزی...خداجانم یاری ام کنید... شرایط سختی پیدا شده... یاری ام فرمایید تا تمام حق الناس ها را ادا کنم...جانا دستم را بگیرید... کلافه ام از همه دنیا و فقط دست به سوی شما دراز کرده ام...دستم را بگیرید...مبادا خدای مهربانم دست مرا رها کند...تمام امیدم به شماست...یاری ام فرمایید خداجان...دوستتان دارم...آمین...کیوان