درخواست یک.رو سیاه

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... خداجانم ممنونم بابت همه چیز.. خداجانم میدونم رو سیاهم... میدونم پر از گناهم... میدونم شما خیلی خیلی تا الان بهم لطف کردید...جانا با تمام رو سیاهیم میدونم که شما خیلی خیلی خیلی از گناه های من مهربون ترید...خداجانم میخوام منو بابت همه ی گناهانم ببخشید...خداجان میخوام ازتون یه خواهش کنم...میشه لطف کنید برا عصرهام بهم یه کار خوب بدید؟!خداجانم من توی حق مردم موندم...خداجانم پول درمان مادرم رو ندارم...پول دندون برای مادرم ندارم...هرروز ترس از این دارم که امروز کی زنگ بزنه بد و بیراه بگه یا کی شکایت کنه...اگه این ماهی پول و قسطشون رو نتونم بدم چی؟!خداجانم میدونم تا الان هوامو داشتید و منو لنگ نذاشتید...خیلی خیلی بابتش ممنونم...ولی خداجانم ازتون یه فرصت واسه دقیقه نودی نبودن میخوام...نمیخوام و دیگه نه من و نه مادرم تحملش رو نداریم که درست وقتی همه چی درست بشه که اگه یکم دیگه پیش میرفت من یا مادر زندان بودیم...خداجانم کمکم کنید...خواهش میکنم کار خوب بهم بدید...که منت هیچ جز شما رو نکشم...الهی بامید شما...الهی آمین...کیوان

فقط دوستتون دارم...

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... خداجانم شرمنده ام که وقتی که اب میام و باز براتون مینویسم... خداجان تصمیم گرفتم آدم بشم... خداجانم یاری ام کنید تا این بار همون باری باشه که سعادتمند میشم... خداجانم خیلی دوستتون دارم خواهش میکنم گناهانم رو ببخشید و منو یاری کنید تا گناه نکنم... خواهش میکنم جانا...یاری ام کنید...خسته ام... و جز شما آغوش بازی برام نیست... کمکم کنید... خداجانم بغلم کنید!!!خیلی دوستتون دارم... ممنونم بابت اینهمه مهربون بودنتون...خداجانم مادرم رو شفا بدید... جانان من کمک کنید مادرم خوب شن... خیلی دوستتون دارم...میدونم که کمک میکنید... از الان ممنونم... ممنون بابت گذشته، حال و آینده ام... هرگونه که خواست شما پروردگار مهربانم باشد...خیلی دوستتون دارم...آمین...کیوان

فقط خواستم بگم...

درخواست حذف این مطلب
سلااااام بر خدای من... سلام خداجانم... خداجانم مزاحم شدم فقط بگم خیلی دوستتون دارم...ممنونم بابت همه چیز... تا آ ین لحظه عمرم امیدم و تمام باورم اینه که شما اینقدر مهربانید که منو میبخشید...خیلی دوستتون دارم...خداجان من اگر میشه لطف کنید و کمک کنید تا مادرم شفا پیدا کنه...قرض و دینمون تموم بشه و بتونیم با روی سفید به سمت شما نگاه کنیم...خداجانم خیلی دوستتون دارم...خیلی خیلی زیاد...دلم میخواد حداقل یه مرغ هم که شده برای شما قربانی کنم...کمکم کنید تا این سعادت بزرگ نصیبم بشه...خیلی دوستتون دارم...ممنونم بابت همه چیز...آمین

پرستش شما اوج سعادت

درخواست حذف این مطلب
سلام جانا... سلام آرام جانم... سلام بر خ که پرستش ی جز او مایه فلاکت و بدبختی و پرستش ایشان مایه سعادت و خوشبختی میباشد...خداجانم بابت همه چیز ممنونم...خیلی دوستتان دارم...لطفا این عشق رو بیشتر بفرمایید...گناهان مرا عفو کنید...به پدر و مادرم خیر عطا کنید...به همه مردم شادی و خیر عطا کنید...لطفا خداجانم دل پدر و مادرم را شاد کنید... مرا رها از هر چه غیر شماست ید...لطفا جانا من مرا راهنمایی کنید...در این وادی که همه نقاب بر صورت دارند، پیدا راه حق کار بسیار سختیست...خداجان شما خودتان مرا راهنمایی کنید...ممنونم جانا من...خداجانم، از جانب خودتان به من خیری بزرگ عطاکنید...همانا که شما بخشنده ترینید..خیلی دوستتان دارم...بابت همه چیز ممنونم...آمین...کیوان

آمین... کیوان

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... فقط ببخشید... غلط ... خداجان ببخشید... کمکم کنید...خداجانم نمیخوام گناه کنم... نمیخوام دل شما رو بشکنم...خدا جان شما رو قسم به عظمت و مهربونیتون که ببخشید...خداجان دلم آشوبه...کمکم کنید...خداجانم خیلی دلم گیرتونه...خداجانم دوستتون دارم...بابت این عشق به شما ممنونم...من رو عفو کنید...آمین...کیوان

چرخه ی معیوب

درخواست حذف این مطلب
سلام جانا... سلام خدای مهربانی ها... سلام بر شما که بی اندازه میبخشید... سلام بر شما که بی منت عفو میکنید...سلام خداجانم...خداجانم زندگی ام شده گناه و توبه و تقاص... از این چرخه معیوب خسته ام...خداجانم یاری ام کنید تا گناه نکنم... تا همان بنده ای باشم که شما میپسندید...خداجانم یاری ام کنید تا تمام وجودم برای شما باشد...تا زندگی ام، نفس کشیدنم، حرکاتم، کارهایم، همه و همه برای رضایت شما باشد...و در آ مرگم مایه وصال شما و فقط در راه شما باشد...خداجانم مرا عفو کنید بابت تمامی گناهانم...و مرا به طعم بخشش و مهربانی خودتان برسانید...کمکم کنید جانان من...خیلی دوستتان دارم...مننونم بابت همه چیز...آمین...کیوان

و باز هم اشتباه...

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... اول از همه چیز خداجانم خیلی خیلی خیلی ممنونم بابت پول کار دانشجویی و ممنونم که گذاشتید من از طرف شما به مریم کمک کنم و همچنین به اون بچه...خداجانم بابت همه چیز ممنونم...و خداجانم ببخشید و عفو کنید منو...خداجانم واقعا دارم از این همه دست و پا زدن خسته میشم...خداجانم ذره ای گناه دلم رو آتیش میزنه ولی در برابر نفسم و انگار اراده ای ندارم...خداجانم اراده من در راستای اراده شماست...خواهش میکنم کمکم کنید تا اراده ام.زیاد شود و دیگر گناه نکنم...خداجانم خیلی دوستتون دارم...ممنونم بابت همه چیز و خواهش میکنم تقاصم نکنید... من سر قولم هستم...اگر بار دیگه این کار رو انجام دادم حتما میگم...آمین...کیوان

تمام لحظاتم از خداست...

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... سلام خدای مهربانی ها... سلام خ تمام وجودم و تمام لحظاتم از آن اوست...ممنونم جانا...خداجانم ممنونم بابت همه چیز... ممنونم بابت 2 میلیون تومن... ممنونم بابت کانال...ممنونم بابت همه لحظات زندگیم...خداجانم کمکم کنید و لطفا یاری ام کنید تا بتونم حق الناس ها را ادا کنم...و بعد شما لطف کنید و کمک کنید تا از طرف شما به دیگران کمک کنم...خداجانم خیلی دوستتان دارم... این عشق رو در دلم بیشتر و بیشتر کنید...خداجانم ممنونم بابت این ذکری که آموختم و آن همه توجه و رحمتی که شما در جواب این ذکر به عطا میکنید...ممنونم بابت همه چیز...خداجانم لطفا مادرم و پدرم رو از مریضی ها شفا بدید...خداجانم کمکشون کنید...خداجانن خیلی ممنپنم بابت همه چیز...گناهانم رو لطفا عفو بفرمایید...و اینکه خیلی خیلی دوستتون دارم...آمین...کیوان

راه مهربانی

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... سلام جانان من... سلام مهربان ترین مهربانان من...سلام بر خدای عظیم و جلیل...خداجانم خدای خوب و مهربانم...احساس میکنم راهم را پیدا کرده ام... احساس میکنم راهی که باید طی کنم خیلی وقته که جلوم بوده و من نمیدیدمش...خداجانم امیدوارم راهم را اشتباه انتخاب نکرده باشم...جانان من... من راهم قرار بر مهربانی و درستی کاری خودم و پرهیز از بدکاری خودم در مرحله اول...و بعد تشویق دیگران به انجام کار درست بیشتر از نهی دیگران از کار غلط...خداجانم امیدوارم این روش جواب دهد...امیدوارم این روش مرا به شما که خالق و تنها امید و آرزوی منید نزدیک تر کند...خداجانم خیلی خیلی دوستتان دارم...ممنونم بابت همه چیز...آمین...کیوان

فقط به شما اعتماد دارم جانا...

درخواست حذف این مطلب
سلام جانا... جانان من... تنها پشت و پناه من... بابت تمام چیزهایی که حتی نمیتونم بر زبان بیارم، متشکرم...خیلی ممنونم... خیلی دوست دارم...خیلی خیلی دوستتون دارم...خداجانم من رو تا اینجا آوردید... همه بچه ها رو تا اینجا آوردید...و امید همه ما فقط به شماست...خداجانم... ما را دست خالی از این امتحان و مصاحبه کارشناسی برنگردونید...همانا که شما مهربان ترین و بخشنده ترین و قادرترینید...تمام دلم و قلبم را به شما میسپارم...نه غمگین میشوم و نه اندوهگین و نه میترسم...فقط به شما اعتماد دارم...خیلی دوستتان دارم...ممنونم بابت همه چیز...آمین...کیوان

نمیدانم که چه بگویم...

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... سلام جانا... نمیدانم چی بگویم در محضرتان... میدانم که شرمنده ام... میدانم که شرمسارم... و میدانم که بسیار تا بسیار ممنونم...ممنونم که مجازاتم نکردید بلکه پاداش به من دادید...ممنونم که آبرویم را جلوی بخشنده حفظ کردید...ممنونم که این پول به حسابم ریخته شد...بابتش میلیون ها بار تشکر باز هم کم است...ممنونم خداجانم بابت همه چیز...بابت اینکه آبرویم را برای سفر به یزد یدید...ممنونم خداجانم بابت تک تک لحظاتم...و شرمسارم بابت تمامی گناهان و اشتباهاتم...خداوندا مرا عفو کنید... و لذت عفو و عطا رحمت و کرامتتان را بیش از پیش به من بچشانید... همانا که شما کریم و بخشنده و آمرزنده اید...خیلی دوستتان دارم خداجان...خیلی دوستتان دارم...آمین...کیوان

خسته تر از همه چیزم...

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجان... خداجانم بابت همه چیز ممنونم ولی خسته ام... خداجان خسته ام از این سلسله معیوب گناه و ماس و تقاص بابت کاری که ...خداچان دلم رهایی میخواد... رهایی از این حس بد گناهی که دارم... رهایی از اینکه شما ازم ناراحت باشید...خداجانم بابت جهانی که بهم هدیه دادید خیلی ممنونم ولی جانا خیلی خسته ام...اگر میشه یا کمکم کنید تا ترک کنم این گناه مز ف رو... یا اینکه تموم کنید این زندگی ای که جز زجر و عذاب بابت گناهی که چیزی تهش نیست...خداجانم من یه بنده حقیرم که هیچ تاثیری روی دنیای بزرگ شما ندارم...من رو ببرید...بذارید برم... در نیستی فرو برم...حتی خسته ام از اینکه بخواهم داخل بهشت یا جهنم بروم...که البته اینجوری اگه پیش برم جایگاهم جهنم میشه...خداجانم میدونم رحمت شما بی انتهاست و ناامید نیستم از رحمت شما...میدونم که شما بازم میبخشید...ولی خداجان خسته ام از اینهمه اشتباهی که میکنم...خسته ام از فکر به اینکه ایندفعه تقاص کارم چی میشه، فقر، اب مصاحبه، از دست دادن کار، دعوا و اعصاب خوردی، حکم جلب شهناز، اضافه شدن دردسر های مهناز یا هزار تا درد و بلای دیگه که در عرض چند روز آینده سرم میاد...خدایا به بزرگی خودت قسم خسته ام...خداجان ببخش... اینبار عذابم نده...جانا میدونید یک لحظه با فکر اینکه شما ازم ناراحتید یا ممکنه دیگه منو نبینید و دوستم نداشته باشید برام چقدر سنگینه...پس خداجان شما که از رگ گردن بهم نزدیک ترید، خستگی تنم رو حس کنید و بیشتر عذابم ندید...خواهش میکنم خداجان...خیلی دوستتان دارم...کاش بدانم که شما هم خیلی دوستم دارید...کاش یقین کنم...آمین...کیوان

ببخش جانان من اگر گم میشوم...

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... خدای من...خیلی دوستتان دارم... ممنونم بابت همه چیز...و ببخشید اگر گمراه میشم و یه وقتایی اشتباهات بزرگ میکنم... من رو ببخشید...خداجانم خواهش میکنم کمکم کنید کار خوب پیدا کنم...اگه میشه لطف کنید کارشناسی قبول شم...خیلی دوستون دارم...خداجانم... همه وجودم برای شماست...ایمانم را بیشتر کنید و من رو از متقین قرار دهید...خیلی دوستتان دارم...خداجانم ممنونم بابت این پولی که شما به وسیله ی فرهاد دارید به من میدید...خیلی خیلی ممنونم...این پول هرچقدر هم کم باشه، کمک بزرگی برای من میشه...ممنونم خداجانم...خیلی دوستتان دارم...آمین...کیوان

سلام بر دلیل تحمل سختی ها

درخواست حذف این مطلب
سلام جانان من... سلام خداجان من... سلام دلیل تحمل تمامی سختی ها... سلام خداوند عظیم زمین و آسمان ها... سلام بر آن که همه ی وجود من فدایش باد... سلام خداجان... خداجانم اول از هر چیز بگویم خیییلی خیییلی دوستتان دارم...و بابت این دوست داشتن... این حس قشنگ... و بابت لحظه به لحظه ی زندگی ام از شما ممنونم...خداجانم ممنونم بابت نشریه... لطفا یاری بفرمایید تا بشه که تغییری ایجاد کنیم...خداجانم ممنونم از شما...خدا جانم خیلی دوستتان دارم...خداجانم علم من رو بیشتر کنید و قدرت استفاده من از علمم رو هم بیشتر کنید...خداجانم خیلی خیلی ممنونم...دوستتون دارم جانا...عاشقتونم...دستم را بگیرید...کمکم کنید تا کاری گیرم بیاید و بتوانم دخل و جم با هم بسازد...خداجانم کمکم کنید تا حق الناس های گردنم را ادا کنم...جانا همه ی وجودم در دستان شماست...کمکم کنید تا فقط راه شما را بپیمایم... و جز شما به ی امید نبندم...خداجانم خیلی دوستتان دارم...مرا هدایت کنید به سمت نور و به سمت خودتان...ممنونم بابت همه چیز...آمین...کیوان

روزهای سختی که کم مینویسم...

درخواست حذف این مطلب
خداوندا، جانا این روزها میدانم که برایتان کم مینویسم... برای شما که تمام جان و وجودم برای شماست...جانا کم نوشتنم از بهر آن است که به علت سختی و مشقت و دردی که از منت و بیکاری و مریضی و قرض و.بدهی میکشم، باعث شود تا زبان به گلایه بگشایم...و نکند که من یک وقت دست از تسلیم بودن در برابر خواست و اراده شما بکشم...جانان من... تمام هستی من...ممنونم بابت همه چیز... بابت لحظه به لحظه زندگی ام...خیلی دوستتان دارم...تنها یار و یاورم شمایید...همانا من در برابر شما تسلیم تسلیم تسلیمم...هروقت شما بخواهید مرا به عرش میکشانید...و من منتظر آن روز میمانم و از امروز از برایش متشکرم... چون بی رحمت و کرامت شما بی نهایت ایمان دارم...خداجانم دوستتان دارم...آمین...کیوان

ممنون بابت هرروز و ثانیه

درخواست حذف این مطلب
خداجانم ممنونم بابت رسیدنمون... ممنون بابت اینکه مارو به سلامت رسوندید... ممنون بابت همه چیز... خیلی دوستتون دارم...بازم بابت گناهم منو ببخشید... بابت تمام گناهانم من رو عفو کنید... خداجانم هر شبی که میخو م شاید آ ین شب ما توی این دنیا باشه یا حتی هر صبحمون آ ین صبح... کمکمون کنید تا هر صبح و شب و هرلحظه هر ثانیه به دست شما پاک و تطهیر بشم... و عشق شما در سلول به سلول و رگ به رگ ما جریان پیدا کنه... خداجانم کمکم کنید تا پول دستم بیاد و پول و صاحب خونه و شهناز رو بدم... خداجانم یاری ام کنید...تمام وجودم برای شماست... دستم رو بگیرید جانا که جز شما همتا و یاوری ندارم...خیلی دوستتون دارم... بابت همه چیز ممنونم...آمین...کیوان

قشنگه چون...

درخواست حذف این مطلب
قشنگه چون از طرف شماست... قشنگه چون نعمت شماست... قشنگه چون شما خواستید... و قشنگه چون حکمت شماست... خداجان لحظه به لحظه این زندگی چه خوشی و حالات خوبش و چه سختی ها و دردهاش قشنگه چون آدم میدونه که خدای خوب و مهربونی داره که هر لحظه حواسش بهش هست... هر لحظه داره نیگاش میکنه... و هر لحظه کنارشه... حتی نزدیک تر از رگ گردن... ولی بعضی لحظات هستش که یه جوره ویژه ای کیف و قشنگی توشونه...مثل همین چند دقیقه ای که توی حرم نشستم...مثل همین لحظاتی که خداجان براتون مینویسم...یا همون لحظات بعد انجام یه کار خوب...خداجان ممنونم بابت تمام لحظاتی که بهم میدید و میلیارد ها بار تشکر میکنم بابت تمام این لحظات ویژه ای که سر راهم قرار میدید...خیلی دوستتون دارم...خیلی ممنونم...عاشقتونم...ولی خداجان یه سری لحظات هستن که شاید یه انسان سطحی نگر بگه که اون لحظات که تشکر نداره...مثل لحظاتی که ما گناه میکنیم...درسته خداجان که اون لحظات لحظات اشتباهی ان و اگر میشد قطعا عوضشون میکردیم...ولی اون لحظه ها هم تشکر داره چون بعدش میفهمیم که چه خدای بخشنده ای داریم...چون بعدش میفهمیم و درک میکنیم که باید از اینی که هستیم بهتر باشیم...خداجان ممنونم بابت همه چیز...مخصوصا اون لحظات و اون وقت هایی که خدای مهربان و بخشنده منید...ممنونم...دوستتون دارم...آمین...کیوان...

اول از.همه ببخشید...

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... اول از همه چیز ببخشید... جانا خیلی شرمنده ام... نمیدانم چرا اینجوری میشم و اختیار خودم رو از دست میدم... به خاطر لذتی کوتاه، شرمندگی.زیادی رو برای خودم می م... بار اولم هم نییت... خیلی شرمنده ام... مثل هزاران بار دیگه فقط اومدم نشستم که باززم بگم خداجانم ببخشید...بار قبلی که براتون نوشتم توی حرم بودم و توی مشهد.. الانم تو مشهدم و قراره باز به حرم بریم... فرقش با اون موقع اینه که اون موقع رفتم و مریض جسمی بودم و شما شفام دادید... اینار مریض روحی شدم، شرمنده ام و گنا ار... بازم شفام بدین و پاکم کنید...خواهش میکنم خداجان... میدونم اشتباه ... شما این سفر رو بهم هدیه دادید... یه نعمت بزرگ بود از طرف شما... بابتش خیلی خیلی ممنونم... و من ناشکری و این گناه بزرگ رو انجام دادم...خداجانم ببخشید...اشتباه ...میدونم خیلی مهربونید و نمیدونم چرا ولی دلم یه جور محکمی ایندفعه قرصه که شما راحت منو میبخشید و مجازاتم نمیکنید و هنین الانم کلی دوسم دارید و دارید میگید اشکال نداره دیگه تکرار نکن...میدونم دلم همش راست میگه...پس خداجانم خیلی خیلی ممنونم.... واقعا ممنونم...خیلی دوستتون دارم...خداجانم اگه امکان داره زودتر واسم شما زن بگیرید و منو سر و سامون بدید...من که جز شما یو ندارم... مبارزه با اینن نفس نامرد و سرکش خیلی سخت شده...خداجانم کمکم کنید...خیلی دوستتون دارم...ممنونم بابت همه چیز...آمین...کیوان

حرم نوشت...

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... سلام جانان من... سلام بر ی روح در جسم و کالبد من که اون هم ساخته خودش بود دمید...خداجانم ممنونم از شما... خیلی دوستن دارم... ممنونم که من رو قم بردید و آوردید... ممنونم که الان من، من پر از گناه... من فقیر رو مشهد آوردید...خداجانم بابت تک تک لحظه هایش مننونتونم...ممنونم خداجانم بابت همه چیز...خداجان الان که برای شما امید زندگانی ام مینویسم، چند قدمی حرم رضا ع نشستم... حالم یکم خوب نیست معدم اوضاعش ابه... که البته شفای معده من هم فقط در دست شماست...خداجانم اول از همه لطفا به رضا ع خیر عطا کنید... البته که ایشون بزرگترین خیرهارو نزد شما میگیره...خداجانم تقریبا همه ی انی که حرم میان و جاهای مقدس میرن، از شما یه چیزی میخوان... اکثرا مادی... منم خداجان خیلی چیزا میخوام... البته که واسه خواستن از شما نیازی به اومدن تا اینجا نبود... ولی این کارت دعوت و میهمان شما بودن بود...خداجانم ببخشید که هنوز هم توی خواهش هام از شما چیزهای مادی وجود دارن...خداجانم لطفا، خواهش میکنم به رحمت خودتون... به اندازه خوبی خودتون بهم کمک کنید...خداجان پر از حق الناس هاییم که گردنم مونده... خداجانم کمکم کنید تا این حق الناس ها رو ادا کنم، خداجان یه کار خوب واسه عصرهام بهم بدید...خداجانم یاری ام کنید... کمکم کنید که تنها ی که میتونه کمکم کنه فقط و فقط شمایید نه هیچ دیگه...خداجانم کمکم کنید تا بتونم حق فرزندیم رو برای پدرو مادرم رو به جا بیارم... خداجانم لطفا!!!خداجانم خیلیا ماس دعا گفتن... شاید من یادم رفته باشه کیا بودن ولی شما یادتونه... به همشون لطفا کمک کنید و آرزوها و دعاهای دلشون رو برآورده کنید جانا... توی اونایی که ماس دعا گفتن خداجانم ویژه ترینشون پدرم بوده... خداجان یه جوری گفته که دلم خونه خون شده... گفت دعا کن واسم... یعنی به شما بگم که عمر زیاد و پول و این چیزا نمیخواد، فقط یه آرامش به دلش بدید... خداجانم نمیدونم چی شده یا چرا این حرف رو زده... ولی جانا اگه میشه شما هم آرامش به دلش بدید، هم دلشو شاد کنید، هم عمرش رو زیاد، هم لبش رو خندون، هم یاورش باشید، هم آ تش رو ختم به خیر کنید، هم گناهانش رو ببخشید، هم هدایتش کنید...خداجانم میدونم من گنا ار ارزشی نداره اینکه به جان خودم شما رو قسم بدم... ولی جانا این یکی یعنی بابام رو شما رو به جان من مستجابش کنید...خداجانم گناهان خودم رو هم ببخشید... من رو عفو کنید... خداجانم میدونم پر از گناهم و هربار شما باز دستم رو گرفتید... خداجان عفوم کنید و دستم رو بگیرید تا بشم همون بنده ای که شما میخواین...خداجانم من رو هدایتم کنید... کمکم کنید تا با تمام وجودم دینم رو انتخاب کنم... با تمام دلم...خداجانم لطفا هدایتم بفرمایید... و خداوندا قلب من رو نلرزونید و کمک کنید تا دوباره گمراه نشه، بعد از اینکه شما خودتون هدایتم کردید... و خداجانم از طرف خودتون یه رحمت به سمت من بفرستید... هی پشت هم رحمت بفرستید... لطفا... واقعا و حقیقتا که شما رحمان و بخشنده و روزی دهنده و هدایت گر و مهربانید...خداجان متصدی و رسپشن هتل گفت که واسش دعا کنم... و چند وقته که نمیخونه... خداجان فک کنم بهترین دعا براش اینه که خداجانم لطفا هدایتش کنید... و باز هم خدای من بهترین دعا برای ایشون رو بهتر میدونه و از من قبول خواهد کرد...خداجانم مادرم همیشه خوب و خوش و خندان باشه... لطفا... جانا خواهشا کمک کنید تا دلش شاد باشه و همه مریضی هاش حل بشن... خدای من دستم به دامانتان... آ ت پدرو مادرم رو ختم به خیر کنید... گناهانشون رو ببخشید... هر آرزویی و هر دعایی که دارند، به رحمتتون و به مهربانیتون اگر به صلاحشون هست، لطفا اجابت فرمایید...خداجانم... یه چیز بی اهمیت و کوچولو که شاید اصلا اینقدر اهمیت نداشته باشه که اینجوری مطرح کنم هم بگم و خواهش کنم...اونم اینکه خداجان حال منم بده... دلم و معدم خیلی حالشون ابه... همش سنگینه... میشه شفام بدید؟؟!! من یکمی تو مریضی ها نازک نارنجی ام... خیلی روم تاثیر میذارن... ممنونم...و خداجانم کمکم کنید لطفا تا هدایت بشم به سمت شما... لطفا کاری کنید که آ تم ختم به خیر بشه...خواهشا کمک کنید تا بتونم کار خوب پیدا کنم و تمام حق الناس هایی که گردن من و خونوادم سنگینی میکنن رو بدم و بارش از دوشم برداشته بشه...خداجانم کمکم کنید... لطفا کمکم کنید تا توی زندگیم هیچ وقت فقرا رو فراموش نکنم... همیشه یه سهمی برای قرض دادن، قرض نیکو به شما دادن از حقوق و از زندگی ام کنار بگذارم...خداحانم خیلی دوستتون دارم...بابت همه چیز... بابت همه ی خوبی هایی که لایقشون نبودم و بهم کردید ممنونم...و خداجانم ممنونم بابت تمام اتفاقات خوبی که در آینده شما در سرنوشتم قرار میدید...خداحانم ممنونم بابت امشب و دعاهایی که امشب از من اجابت میکنید...خداجانم ممنونم بابت اینکه بالا ه مریضیم رو شما شفا میدید... ممنونم بابت اینکه مطمعنا دیر یا زود یه کار خوب بهم میدید...ممنونم جانا که بالا ه من مطمعنم که کمکم میکنید تا حق الناس های گردن خودم و خانوادم رو پرداخت کنم...خداجانم... بابت اینکه شما خدای منید، بابت تمام خوبی هاتون... بابت همه چیز، لحظه به لحظه ی عمری که بهم دادید چه لحظه های سخت و چه لحظه های راحتی، میلیارد ها میلیارد بار از شما متشکرم...خیلی دوستتون دارم جانا...لطفا این عشق رو هم بیشتر و بیشتر کنید...خیلی دوستتون دارم...آمین...کیوان

ممنونم که هستید

درخواست حذف این مطلب
سلام... جانا ممنونم بابت همه چیز... ممنونم که هستید... خیلی دوستتون دارم... ممنونم که عشقتون رو توی قلبم قرار دادید... ممنونم که گناهانم رو بخشیدید... ممنون بابت همه چیز...ممنون بابت پیشنهاد کار و امید دوباره...خداجانم خیلی دوستتون دارم...ایمانم رو بیشتر و واقعی کنید...کمکم کنید تا حق الناس ها رو ادا کنیم...خداجانم خیلی دوستتون دارم...کمکم کنید و ببخشید که کم مینویسم...درگیرم و دلگیرم...دلم برای بغل تون دل دل میزنه...کاش روزی برسه که من هم بگم به خدای کعبه که رستگار شدم...خدای کعبه دوستتون دارم...آمین...کیوان

طلب آمرزش برای گناه بدون عذر

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... امشب برای بار دوم مزاحمتون شدم... اول از هرچیز بگم خیلی دوستون دارم و بابت همه چیزم از شما ممنونم...و بعد بگم جانا هیچ عذر و بهانه ی مقبولی برای گناهی که ندارم... البته که مغزم هزاران عذر میتراشه مثل اینکه گول خوردم... ارادم کم بود... خیلی وقت بود نکرده بودم و در راه ترکم و پیش میاد و این چیزا...ولی جانا در درگاه شما و با این عشقی که من دارم نسبت به شما، میدونم که هیچکدومشون معقول نیست...نباید خود یی می ... حتی نباید به اون چیزا فکر می ...خداجانم من رو ببخشید... من اشتباه ... من بنده سر تا پا تقصیرم و شما سراسر مهربانی و بخشش... عفو کنید من بنده حقیر و عاشقتون رو...خدا جانم خیلی دوستتون دارم... مطمئنم شما اینقدر مهربلنید که همین الان هم گناهم رو بخشیدید... خدا جانم پس ممنونم ازتون... خداجانم شکرتون... شکرا للله!!!خداجان ممنونم ازتون... حتی اگر نبخشیدید که به احتمال 200 در صد بخشیدید، من از الان میگم خداجانم شکرتون بابت لحظه ای که میبخشید... خداجانم ممنونتونم بابت اون لحظه که قراره من رو بابت گناهم و تمام گناهانم ببخشید...خداجانم خیلی دوستتون دارم...میدونم شما بخشیدید... ولی من برای اینکه خودم خج میکشم، بازم میگم خداجانم ببخشید...من رو عفو کنید... من لحظه ای بدون حس حضور شما در قلبم زنده نیستم... شما همه چیز منید...یاری ام کنید تا همون بنده ای بشم که شما میخواید...و میدونم که یاری ام میکنید...پس پیشاپیش جانان من... بابت اون لحظه هم ممنونم...خیلی دوستتون دارم خداجانم... خیلی زیاد...مرسی که خدای مهربان منید... و مرسی که اینقدر خوب و بخشنده اید...خیلی دوستتان دارم...آمین...کیوان

خداجان فقط خودتونو میخوام

درخواست حذف این مطلب
سلام جانا امشب فهمیدم یا یه لحظه به ذهنم زد که حسین ع و همه ان و معصومین هیچ گناهی ن و وقتی شما گفتید شهید بشید و جونتون و خانوادتون رو برام بدین... یه لحظه نگفتن خدایا مگه چیکار کردیم...خداحان اونوقت من پر از گناه همش از شما این رو میخوام اون رو میخوام... خداجان اقلا فقط برای امشب هم که شده فقط خودتون رو میخوام...خداجانم گناهانم رو ببخشید... اشتباه ... به ع ای خانم نیکویی نگاه ... مو دیر خوندم... حواسم نبود غیبت ... خداجانم ببخشیدم... خداجانم غلط ... امشب منو ببخشید...منو ببخشید خداجانم بغلم کنید... دلم گرفته.. سرم یه جپرایی بحوره... نمیفهمم چی میشه... خدلجا دلم شما رو میخواد... کمکم کنید بشم همونی که شما میخواین...خداجانم شما را به حسین و سجاد ع قسم میدم گناهانم رو ببخشید...ایمانم رو محکم کنید... خداجانم خیلی دوستون دارم...این عشقتون رو توی قلبم بیشتر کنید...ممنونم... خیلی دوستتون دارم...آمین...کیوان

سلام بر آرام و قرار جانم

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم... سلام بر شما که آرام و قرار جان منید...امشب فقط اومدم خیلی کوتاه بگم خداجانم شکرتون...خدایا خیلی خیلی ممنونم ازتون...عاشقتونم...ممنون بابت همه چیز... ممنون بابت امیدها و عشقی دارید به زندگی من تزریق میکنید...خیلی دوستون دارم...ممنونم...آمین...کیوان

هرشب شکری دیگر واجب

درخواست حذف این مطلب
سلام جانا... سلام خداوندا... هرشب که میرسد این بار شکرهای ناکرده بر روی دلم سنگینی میکند... شکر برای هرچه که داده اید... هرچه که از برای مصلحت گرفته اید... و حتی شکر برای آینده ام چون با دستان پر مهر شما نوشته میشود...شکر برای آنکه دوستتان دارم...و خداوندا وضعیت آنگونه ایست که باید خواهش ها را به شکرها چسباند تا تمنایی داشته باشم و پیشاپیش شکرش گویم...خداجامم ممنون که قرار است برایم شغلی پیداشود و ممنون که قرار است به وسیله ی آن حق الناس ها را ادا کنم... و ممنونم خداوندا که مادرم ا شفا میدهید...ممنونم بابت همه ی اتفاقت آینده... ممنونم که همه اشان خوب هستند...دوستتان دارم...آمین...کیوان

ممنون ممنون و فقط ممنونم

درخواست حذف این مطلب
سلام خداجانم...خدای خوب و مهربانم... خ که با وجود اینهمه گنه کار و خطاکار بودنم... کار و گیر مالی شدیدم رو درست د... منو به آرزوی چندین سالم یعنی رفتن به جمکران رسوندند... و گناهان من رو عفو د... و من رو در آغوش کشیدند...خداجانم ممنونم بابت همه چیز... همه قشنگی هایی که عطا کردید و همه قشنگی هایی که عطا میکنید...بابت همه چیز ممنونم...خداجانم حتی بابت بیکار بودنم ممنونم...چون مطمینم قراره یه کار خوب شما بهم بدبد همونجوری که خودتون صلاح میدونید و من باز تشکر کنم و به شما نزدیک تر شم...پس بابت تمام محدودیت هایم مننونم خداجان...چون یه روزی شما حلشون میکنید و من با تشکر از شما، بهتون نزدیک تر میشم....ممنونم خداجانم....خیلی دوستتون دارم...ممنونم بابت جمکران...آمین...کیوان