الهی به امید شما...

درخواست حذف این مطلب
سلام جانم... سلام خدای خوب و مهربانم... ای مهربان ترین مهربانان... خدای خوب و مهربانم...من به دنبال چیزی جز رضایت شما نیستم... خواهش میکنم از من راضی بشید و هر آن کاری رو که برای چیزی غیر از رضایت شما انجام میدم و یا باعث میشم شما ازم ناراحت بشید، ازم دور کنید...خداجانم خیلی خیلی دوستتون دارم...تمام این زندگی رو شما به من بخشیدید... ببخشید اگر امشب یکم دلگیر بودم...از خودم دلگیر بودم که اونقدری که باید سعی ن ...خداجانم... خدای خوب و مهربانم...خیلی خیلی دوستتون دارم...ممنونم بابت تک تک لحظات...خداجانم اگر امکان دارد، مادرم رو شفا بدید...دل همه رو شاد کنید...جانانم اگر میشود، این جریان خانم ایزدفر رو شما ختم به خیر بفرمائید...خداجانم اگر امکان دارد، برای دل حاج ممد و اون بنده خدا خانم طیبی، یه کاری کنید تا بهم برسن...ببخشید خداجانم... میدونم همین که ما رو آفریدید، بزرگترین نعمت هاست...و ما حق طلب بیشتر نداریم...ولی خداجانم شما امر کردید که بخواهید تا برایتان اجابت کنید...خداجانم من فقط از شما میخواهم یاری امان کنید...الهی بامید شما...آمین...کیوان